Powrót do strony głównej

Strona główna

Misją Uczelni wyższej jest nie tylko nauka i dydaktyka, ale także inicjowanie, rozwijanie i umacnianie relacji partnerskich z otoczeniem. W Wyższej Szkole Gospodarki chcemy i umiemy wyznaczać cele, które opierają się na współpracy. Ważny jest każdy partner, ważna jest każda wspólna sprawa.

W ramach współpracy regionalnej między Uczelnią a wybranymi jednostkami administracji samorządowej powoływane są Punkty Rekrutacyjne WSG. Zasady takiej współpracy regulują odpowiednie umowy zawierane z jednostkami administracji samorządowej. To Władze samorządowe danego powiatu wyznaczają Kierownika Punktu Rekrutacyjnego- osobę odpowiedzialną za współpracę z WSG. Punkty Rekrutacyjne- zgodnie ze strategicznymi założeniami działalności Uczelni, zajmują się współpracą z otoczeniem społecznym. Szczególnie ważne są obszarów związane z aktywnością społeczną, promowaniem turystyki, przedsiębiorczości i nowych technologii oraz edukacji. Nasze Punkty Rekrutacyjne działają w: Brodnicy, Ełku, Kołobrzegu, Płocku, Słupsku, Świeciu, Toruniu, Więcborku i Radziejowie. W każdym z tych 9 punktów można uzyskać informacje nt. oferty edukacyjnej WSG, prowadzonych projektów i możliwości w nich uczestniczenia, działań integracyjnych i promocyjnych. Studenci i słuchacze WSG pochodzącymi z terenu oddziaływania przestrzennego poszczególnych Wydziałów Zamiejscowych, mogą liczyć w nich na wsparcie np. przy udostępnianiu regionalnych materiałów potrzebnych do realizacji prac zaliczeniowych czy dyplomowych.

W Wyższej Szkole Gospodarki z szacunkiem traktujemy wszystkie, nawet drobne przejawy lokalnej aktywności i obywatelskiego zaangażowania. Chętnie podejmiemy się współpracy, pomożemy i doradzimy. Zapraszamy do Wydziałów Zamiejscowych i Punktów Rekrutacyjnych.

PUNKTY REKRUTACYJNE WSG | © 2014 Wyższa Szkoła Gospodarki